El butlletí de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA)

CPAIOR 2015

Mateu Villaret

La  “International Conference on Integration of Artificial Intelligence (AI) and Operations Research (OR) techniques in Constraint Programming (CPAIOR)” és ja una conferència de referència en l’àmbit de la resolució de problemes combinatoris i d’optimització.


Aquesta conferència reuneix anualment els experts mundials en resolució d’aquesta mena de problemes mitjançant les 3 branques de recerca més apropiades: la intel·ligència artificial (AI), la recerca operacional (OR) i la programació de restriccions (CP). Un dels seus trets característics, i que potser fa que tingui tant d’èxit i sigui tant ben valorada, és la multidisciplinarietat, ja que cada cop més es veu que les diferents branques es poden nodrir mútuament dels avenços que s’hi presenten. A part de la component teòrica i matemàtica implícita en aquestes línies de recerca, cal també remarcar l’interès social que se’n deriva, ja que les aplicacions directes que tenen aquests avenços porten, per exemple, a una gestió més eficient de recursos mitjançant l’optimització de processos industrials, la confecció d’horaris justos, l’obtenció de rutes òptimes, etc.

Enguany aquesta conferència ha celebrat a Barcelona del 18 al 22 de maig la seva dotzena edició, amb una participació d’uns 90 assistents de tot el món

A part de la conferència principal, es van celebrar els workshops: CPAIOR meets CAV, Smart cities i Innovative Scheduling and Scheduling Applications Using CP-AI-OR. També es van celebrar 3 master class sobre aplicacions de programació amb restriccions a la verificació de software i hardware: CP meets Verification. I es van fer 3 xerrades convidades: “Constraint Programming and Infeasibility Diagnosis with BARON” - Nikolaos Sahinidis, “IntSat: From SAT to Integer Linear Programming” - Robert Nieuwenhuis,  i “Symmetry in Integer Programming” - Jeff Linderoth.

Les actes del congrés, en què es recullen 35 treballs, s’han publicat com a volum 9075 del Lecture Notes in Computer Science. Una selecció dels millors articles apareixeran en un nombre especial de la revista Constraints. Revista de referència per a la comunitat científica de l’àrea.

L’èxit del congrés no hagués sigut possible sense el suport dels sponsors, d’entre els quals agraïm especialment el de l’ACIA.

Altres detalls de la conferència es poden trobar a: http://cpaior2015.uconn.edu/
Subscripcions
Vull rebre NODES
Donar-me de baixa
Enviar  Enviar  Enviar
SocisACIA
Usuari
Contrasenya


Si no ets soci de l'ACIA dona't d'alta i gaudeix dels avantatges dels socis

Alta usuari  Alta usuari  Alta usuari

Si has oblidat la teva contrasenya

Recupera contraseña  Recupera contrasenya  Recupera contraseña

© 2012 ACIA - The Catalan Association for Artificial Intelligence | ISSN: 2014-5020 | www.acia.cat | info@acia.cat
IIIA, Campus Universitat Autònoma de Barcelona - 08193 Bellaterra, +34 935809570